Visionen

Visionen

När vi öppnar ”space” oavsett vad vi kallar det öppnas det vi har att bidra med i världen. Visionen är tydlig! Alla är jämbördiga och i det unika i mänsklighetens resa som kollektiv. I det är vi fria! I det är vi ett! I det kan vi tillsammans börja lämna den fragmenterade värld som vi skapat och skapa en värld i enhet och helhet. Var och en av oss måste börja med oss själva.

När vi öppnar ”space” oavsett vad vi kallar det öppnas det vi har att bidra med i världen. Visionen är tydlig! Alla är jämbördiga och i det unika i mänsklighetens resa som kollektiv. I det är vi fria! I det är vi ett! I det kan vi tillsammans börja lämna den fragmenterade värld som vi skapat och istället skapa en värld i enhet och helhet. Var och en av oss måste börja med oss själva.

DE EMPATISKA SJÄLARNA SOM LIVETS LÄROMÄSTARE

Alla har ett bidrag

Det finns inga hierarkier när alla vi människor söker vårt bidrag till livet. Några går före på denna resa och de kallar vi de empatiska själarna, men att gå före innebär inte att de är mer värda eller att de på något sätt kan göra sig speciella. Däremot vet de att de förlorade allt som barn och är därför bredda att förlora allt igen. Från det skapas deras bidrag till livet, deras livsuppgift!

De empatiska själarnas bidrag till världen, kommer från deras historia och livsresa som öppnat skalet runt själens mjukhet. De är här för att öppna hjärtan och berör andra människor för att pusha dem till sitt syfte och bidrag till världen från en icke värderande plats.

Varje liten detalj i varje människa som en helhet är perfekt för den människan för att hon ska kunna bidra till mänskligheten. Det betyder att vi inte kan jämföra och vi kan inte värdera någon eller något. Allt bara är. När vi möter en annan människa måste utgångspunkten alltid vara att vi inte vet någonting om vad vi är här för att lära varandra. Varje människa är helig, precis som allt i livets skapelse. Alla har sitt unika bidrag! Mänskligheten befinner sig nu på en plats där vi ska lära oss att inte leda varandra, den tid av ledarskap som vi förvärvat i många tusentals år är nu förbi. Nu behöver vi lära oss att leda oss själva och i samma ögonblick delta tillsammans med andra människor. Vi leder och deltar samtidigt. I grunden är vi alla ganska lika, i bemärkelsen att vi har samma möjlighet att skapa liv från det vi har att bidra med. 

En ny ”struktur” håller på att skapas

En vision kommer från livet för att grunda något nytt. Den kommer till någon som kan hålla den för en stund, men ingen äger den. Livet är dess grundare. Marie Fridolf håller denna vision. Den är i sin linda och nya öppningar sker ständigt tillsammans med andra.

En vision kommer från livet för att grunda något nytt. Den kommer till någon som kan hålla den för en stund, men de äger dem inte. Livet är dess grundare. Marie Fridolf håller denna vision. Den är i sin linda och nya öppningar sker ständigt tillsammans med andra.

”Livet grundar vad vi än skapar om vi lär oss att leva värderingsfritt. Hur ska vi kunna värdera när livet har så många dimensioner. Vi ärar varandra på vårt unika sätt och gör vårt bästa för att stödja varandra och alla andra i världen. Det gör att ingen av oss på något sätt kan jämföra, konkurrera eller skapa en hierarki. Livet visar oss en annan väg.”

Vems stol sitter du på? Din egen eller försöker du sitta på någon annans? Vi kan för en stund ”låna” någon annans space, men när den tiden är förbi behöver vi öppna det space som hela tiden väntat på oss. 

Läs under varje rubrik nedan genom att trycka på rubriken