Visionen

Visionen

När vi öppnar ”space” oavsett vad vi kallar det öppnas det vi har att bidra med i världen. Visionen är tydlig! Alla är jämbördiga och i det unika i mänsklighetens resa som kollektiv. I det är vi fria! I det är vi ett! I det kan vi tillsammans börja lämna den fragmenterade värld som vi skapat och skapa en värld i enhet och helhet. Var och en av oss måste börja med oss själva.

När vi öppnar ”space” oavsett vad vi kallar det öppnas det vi har att bidra med i världen. Visionen är tydlig! Alla är jämbördiga och i det unika i mänsklighetens resa som kollektiv. I det är vi fria! I det är vi ett! I det kan vi tillsammans börja lämna den fragmenterade värld som vi skapat och istället skapa en värld i enhet och helhet. Var och en av oss måste börja med oss själva.

DE EMPATISKA SJÄLARNA SOM LIVETS LÄROMÄSTARE

Alla har ett bidrag

Det finns inga hierarkier när alla vi människor söker vårt bidrag till livet. Några går före på denna resa och de kallar vi de empatiska själarna, men att gå före innebär inte att de är mer värda eller att de på något sätt kan göra sig speciella. Däremot vet de att de förlorade allt som barn och är därför bredda att förlora allt igen. Från det skapas deras bidrag till livet, deras livsuppgift!

De empatiska själarnas bidrag till världen, kommer från deras historia och livsresa som öppnat skalet runt själens mjukhet. De är här för att öppna hjärtan och berör andra människor för att pusha dem till sitt syfte och bidrag till världen från en icke värderande plats.

Varje liten detalj i varje människa som en helhet är perfekt för den människan för att hon ska kunna bidra till mänskligheten. Det betyder att vi inte kan jämföra och vi kan inte värdera någon eller något. Allt bara är. När vi möter en annan människa måste utgångspunkten alltid vara att vi inte vet någonting om vad vi är här för att lära varandra. Varje människa är helig, precis som allt i livets skapelse. Alla har sitt unika bidrag! Mänskligheten befinner sig nu på en plats där vi ska lära oss att inte leda varandra, den tid av ledarskap som vi förvärvat i många tusentals år är nu förbi. Nu behöver vi lära oss att leda oss själva och i samma ögonblick delta tillsammans med andra människor. Vi leder och deltar samtidigt. I grunden är vi alla ganska lika, i bemärkelsen att vi har samma möjlighet att skapa liv från det vi har att bidra med. 

En ny ”struktur” håller på att skapas

En vision kommer från livet för att grunda något nytt. Den kommer till någon som kan hålla den för en stund, men ingen äger den. Livet är dess grundare. Marie Fridolf håller denna vision. Den är i sin linda och nya öppningar sker ständigt tillsammans med andra.

En vision kommer från livet för att grunda något nytt. Den kommer till någon som kan hålla den för en stund, men de äger dem inte. Livet är dess grundare. Marie Fridolf håller denna vision. Den är i sin linda och nya öppningar sker ständigt tillsammans med andra.

”Livet grundar vad vi än skapar om vi lär oss att leva värderingsfritt. Hur ska vi kunna värdera när livet har så många dimensioner. Vi ärar varandra på vårt unika sätt och gör vårt bästa för att stödja varandra och alla andra i världen. Det gör att ingen av oss på något sätt kan jämföra, konkurrera eller skapa en hierarki. Livet visar oss en annan väg.”

Vems stol sitter du på? Din egen eller försöker du sitta på någon annans? Vi kan för en stund ”låna” någon annans space, men när den tiden är förbi behöver vi öppna det space som hela tiden väntat på oss. 

Läs under varje rubrik nedan genom att trycka på rubriken 

Empatiska själar är här för att stimulera andra att bli sina egna läromästare. Vi kallar oss läromästare och systemiska ledarcoacher. Att vara läromästare i mötet med en annan människa, som vill öppna den vägen, innebär att vi med vår energi visar vägen. Människor ska inte gå vår väg, utan de ska gå sin egen väg. Det innebär att vi skapar våra egna koncept och metoder, och i det kan vi bli förebilder för andra. Därför slutar vi aldrig berätta våra berättelser, det kan stimulera andra att leva sin berättelse från ständigt nya perspektiv. Om någon väljer en ny väg, är vi där för att friheten ska kunna expandera för just den människan. Det innebär ibland att de behöver bryta med läromästaren för att kunna gå vidare på sin väg. Vi ser dem i livets flöde och gläds åt vad de lärt oss och vad vi lärt dem. När vi talar själens språk finns det alltid ett vi i vårt möte med livet. Det viet förutsätter att alla går sin egen väg, med sitt eget syfte. Vi kan inte bli ett vi om vi inte följer vårt syfte. Risken är då att vi bara blir kopior av andras syften. 

En självklar förutsättning för en läromästare i mötet med andra är: vi leder ingen!

I en denna community lär vi oss att leva som deltagare i alla livets ögonblick. Vi kan säga att vi är en imaginär community. Ingen är ledare och livet visar vägen till varje nytt steg. I det är alla fria, fria i sitt unika bidrag till livet. Kanske har vi fysisk kontakt, kanske inte. Det betyder att livet öppnar för nästa steg bortom det personliga. Det betyder också att det finns kontakt även om vi inte har kontakt. Alla människor vi mött i livet i någon form av nära relation, kommer vi att ha i vårt hjärta för resten av vårt liv. Vi är alla, var och en verksamma på vårt sätt i världen med det som öppnas för oss. Vi sprider ringar på vattnet i det vi gör, för att balansera livet. Det som förenar oss är vårt sätt att se oss själva i harmoni, och likvärdiga med alla vi möter. Vi är deltagare oavsett var vi finns. Den struktur vi följer är en ordning i en helhet som vi överlämnar oss till.

Vårt space är strukturen och den håller

Vår livsresa tar aldrig slut

Den sista bloggen, som öppnar mer av systemisk ledarcoach, kan du läsa om här! Nu har början till en helt ny struktur sett sitt ljus. En struktur som har klostrets enkelhet, men är helt öppet och transparant också för dem utanför. Strukturen inkluderar också sensualitet och är ett livsbejakande system.

Den sista bloggen, som öppnar mer av systemisk ledarcoach, kan du läsa om här! Nu har början till en helt ny struktur sett sitt ljus. En struktur som har klostrets enkelthet, men är helt öppet och transparant också för dem utanför. Strukturen inkluderar också sensualitet och är ett livsbejakande system.