Vi ger space för att människor från ett omedvetet fält ska kunna öppna för vem de är i sitt ursprung.  

Vi har skrivit ett kontrakt med oss själva och livet som innebär att vi verkar för livet. Vi är väl medvetna om att vi aldrig kan leva en annan människas livsuppgift. Vi verkar för att andra ska öppna för det som de har att bidra till livet. Berättelserna är en viktig del i detta bidrag. Det innebär att vi är öppna med vem vi är, inte bara personligen utan också privat. Är vi inte detta kan vi inte öppna för det space som tar oss till vårt ursprung. Det gäller alla som möts, också vi som bjuder in till aktiviteter. Det är ett utelämnande och ett öppet sätt att verka i världen.  

marie

Jag har i hela mitt liv väntat på att åter bli den jag är med min livsenergi, passion och kärlek till livet, Inget har kunnat stoppa mig. Ur det växte min livsuppgift: att följa empatiska själar hem till sin livsuppgift. Det innebär att jag knyter an till själen som vill komma hem. Min läromästare ger mig hela tiden nya utmaningar på den resan. Jag lär mig varje dag. Helheten har alltid varit avgörande och den lärde jag mig tidigt att se! Så en dag var visionen där! Marie Fridolf 

Jag har i hela mitt liv väntat på att åter bli den jag är med min livsenergi, passion och kärlek till livet, Inget har kunnat stoppa mig. Ur det växte min livsuppgift: att följa empatiska själar hem. Det innebär att jag knyter an till själen som vill komma hem. Min läromästare ger mig hela tiden nya utmaningar på den resan. Jag lär mig varje dag. Helheten har alltid varit avgörande och den lärde jag mig tidigt att se! Så en dag var visionen där! Marie Fridolf 

De olika delarna i kontraktet

Tryck på varje flik för att läsa mer

Vi ser allt som system och följer de lagar som ett system har i många dimensioner. Vi kan också kalla dem de andliga lagarna för den som vill.

Vi utvecklas ständigt i vår vision att leda genom att inte leda andra. Det innebär också att vi låter oss bli ledda av vår inre läromästare (vägledare/ledare/guide), gruppens själ som är större än oss och det kollektiva omedvetna (universum/det gudomliga).

Vi är i ständig process när livet tar oss till en ny transformation. När den transformationen är klar vandrar vi vidare på den väg som skapas. Vi är därför ständigt både på en själslig och personlig resa.

Vi arbetar med energi och överlämnar oss till det som ska ske. Det innebär att vi inte på något sätt kan kontrollera det som sker.

Vi öppnar för det koncept som vill ta form genom oss. Vi skapar det för att det ska kunna hålla energin som kommer genom oss.

Vi har en ”struktur” för varje aktivitet vi har, på det sätt som vi har definierat och lärt oss om ordningen och helhetens struktur. Ur den kan det som ska transformeras visa sig för oss och andra.

Vi är väl medveten om att vi själva transformeras i alla grupper. Alla vi möter är en annan av oss, precis som det är för dem som kommer till våra aktiviteter. Det gör att vi aldrig kan döma någon för det innebär att vi dömer oss själva.

Vi tar ansvar för att hela oss själva och iakttar oss själva så att vi inte låter andra lägga något på oss och att vi inte lägger något på andra (projektion).

I individuella arbeten öppnar vi för att den andra personen ska kunna använda oss i sin process utan att vi därmed förlorar oss.

I arbeten med grupper vet vi att gruppen är där före dess medlemmar och att gruppen har en egen själ. När alla i en grupp har överlämnat sig är helheten där tillsammans med den transformation som väntar för alla i gruppen.

Vår uppgift är att verka för avidentifikation/avlärning för att öppna för det som väntar på att ta form från människors, gruppers, organisationer, samhällens och andra arenors ursprung

Vi arbetar med transformation som en djup form av förändring där allt skiftar. Det innebär att vi inte kan använda några gamla strategier för att möta det vi behöver möta.

Vi verkar för att allt vi gör öppnar för kollektiv medvetenhet. Om det inte finns ett sådan möjlighet väntar vi tills den vill ta form.    

Vi verkar för livet, vilket innebär att vi inte har några personliga intressen i det vi gör.