Vilka är vi

Vilka är vi

Vi har mött oss själva i vårt ursprung, en resa som aldrig tar slut. Vår livsuppgift och bidrag till världen börjar sakta att utkristallisera sig. Vi är empatiska själar och våra egna mästare. Från det kan vi stödja andra. Du kan läsa om oss alla nedan. Vi konkretiserar vår livsuppgift i ett koncept som aldrig är statiskt, utan vi öppnar ständigt nya perspektiv. Vi delar alla ideologin att vi inte äger dem, de tillhör livet. Att de kommit till oss beror på att vi har en historia och att vi levt vårt liv för att vi ska kunna bära dem, tills de sprider ringar på vattnet. En sådan frihet det ger när vi inte har något att bevaka eller försvara längre. Den vägen tar bara energi. 

 

Livet är magiskt! Hur skulle vi kunna veta att kärleken fanns där i varje cell, varje stund av vårt liv. Den är värd all smärta som vi tagit oss igenom för att flöda med livet. Tacksamheten har inte ord. Allt vi har varit med om i våra liv och vad vi lärt oss från livets paradoxer är värt allt. Visdomen finns i alla våra perspektivskiften.Marie Fridolf

Livet är magiskt! Hur skulle vi kunna veta att kärleken finns där i varje cell, varje stund av vårt liv. Den är värd all smärta som vi tagit oss igenom för att flöda med livet. Tacksamheten har inte ord. Allt vi har varit med om i våra liv och vad vi lärt oss från livets paradoxer är värt allt. Visdomen finns i alla våra perspektivskiften.

Marie Fridolf

En ny vision

En ny vision tog plats i min kropp. Den visionen äger ingen, den tillhör livet. Nu öppnas ett nytt sätt att möta individer och grupper. Vi ser på livet från helheten, som är något helt annat än det som pågår! Allt vad vi öppnat för finns då närvarande i rummet när vi möter andra. I det är berättelsen och energin en viktig del. De tar oss till det kollektiva omedvetna för att kunna expandera mer medvetenhet i det vi och dem vi möter bidrar med till världen och universum. Vi kallar oss systemiska ledarcoacher. Det har tre betydelser, den första är att vi följer system för att de ska kunna transformeras. Individen, gruppen, communityn, samhället, världen och universum är sådana system. Den andra betydelsen är att vi inte leder, utan öppnar för att bli ledda av individens, gruppens och samhällets själ när den söker vårt stöd. Den tredje betydelsen är att vi coachar andra till sin egen själ. Det är ett helt annat sätt att coacha, vi cochar från helheten. Vi har lärt oss att se det större perspektivet, det som tar oss till livets syfte. Vi finns på många olika ställen i samhället och tillhör ingen särskild bransch. 

”Jag har under en tid nu öppnat denna vision tillsammans med andra. Tiden var mogen för det som verkat inom mig i flera år. En ny ”struktur” av samskapande håller på att öppnas och det kommer att vara vårt bidrag till livet. Den har enkelhetens visdom, där var och en har sin plats. Alla är lika viktiga och har samma värde. Det är ett öppet system, en gång var det slutet för att kunna möta det som är större än oss människor. Idag flödar allt med livet och inget är statiskt. Allt faller på plats i gemenskapens virvlar. Vördnad och respekt kompletterar den kärlek som öppnas av dem som gått före. De som ser den helheten, som vi aldrig ser inifrån, är läromästare i den nya tidens system. Då går vi aldrig i skuggan av en annan människa eller låter andra gå i skuggan av oss. Om någon gör det behöver vi visa det för att de ska hitta tillbaka till sig själva och sitt space.” Marie Fridolf 

Det enda vi alla har gemensamt är att vi skrivit under ”samma” kontrakt med livet till vår livsuppgift. I det är vi jämbördiga. När det kontraktet är skrivit kanske vi aldrig ses mer, men kontraktet ligger där osynlig och påverkar det vi gör. Det innebär att vi tar ansvar att följa vår livsuppgift och hur den bidrar till livet. Vi är ingen organisation, inget nätverk, möjligen kan vi säga att vi är en imaginär community. Vi är fria, och går vår egen väg. Ingen leder oss utanför oss själva, vi är vår egen mästare. Många av oss ha kontakt med en yttre läromästare, men vad den vet är att vi inte kan leda någon annan bara putta dem tillbaka till sin väg. Vi är inte många, men vi är genuina och följer vår väg. En utmanande väg att gå! När någon försöker gå i våra fotspår sätter vi en gräns och det gör vi om och om igen tills personen kanske förstår. Går inte det så måste vi lämna. Vad det betyder värderar vi ej, vi har inget att vädera. Det är alltid större krafter än oss själva som tar hand om allt och i det kontrollerar vi inget. Vi blir bara använda!!! 

Systemiska ledarcoacher

Systemisk ledarcoacher

Annika
Fjällborg

Annika 4

Eva
Remmert

Eva 2

Ingela
Jämtander

Ingela foto (002)

Josefin
Hultberg

Josefin

Kajsa
Olsson

Kajsa 5

Malin
Algotsson

malin 3

Marika
Lagercrantz

Marika 3

Sara
Nyström

Sara