Systemisk ledarskapande

- ett nytt ettårigt program med en påbyggnad till systemisk ledarcoach©

Systemisk ledarskapande

- ett nytt ettårigt program med en påbyggnad till systemisk ledarcoach©.

Nu startar det ettåriga utvecklingsprogrammet för sjätte gången. Är du en av dem som vill öppna för det du är här för att bidra med i världen?

Nu startar det ettåriga utvecklingsprogrammet för sjätte gången. Är du en av dem som vill öppna för det du är här för att bidra med i världen?

Välkommen Du som vill öppna ditt hjärta för dig själv, människor och allt levande. Ett helt nytt sätt att skydda ditt hjärta är då möjligt. Det är vad samhället behöver just nu! Du få ett år på dig av din dyrbara tid, för att öppna för mer av den du är i ditt ursprung, för att närma dig din livsuppgift. Empatiska själar vet allt om att välja livet, och det som de är här för i denna tid. De tvekar inte, även om det de ställs inför tar dem till smärta, förvirring och brist på kontroll.

Detta är ett program som ständigt är under utveckling. Nya delar tar form och öppnar för helheten. Den grupp som kommer samman har en själ som öppnar för något nytt till världen. Du lär dig om systemiskt ledarskap, att leda från mellanrummet, att se trauma också som en gåva, hur gruppens själ tar var och en till en större helhet och energiarbete i en ny skepnad. Under ett års tid ”lånar du space” för att öppna för din egen inre läromästare och det space som väntar på dig. Programmet innebär att vi tar oss ur den överlevnadsstruktur som styrt vårt liv hittills. En ny personlighet väntar på att bli levd för att du ska närma dig den du är i ditt ursprung. Varje ny personlighet, tar dig närmare ditt ursprung och din angelägenhet, ditt bidrag till världen. Så fort vi har en strategi i livet så är vi i vår överlevnadsstruktur, den som fått oss att överleva men som egentligen inte är den vi är. Programmet är inte terapi, inte heller en spirituell utveckling och inte heller personlig utveckling. Programmet skapar transformation, till personlig och själslig växt i samspråk med din inre läromästare.

Programmet har fokus på systemiskt ledarskap på individuell, grupp, samhälls och kollektiv nivå. Vi arbetar både inom oss själva, mellan oss själva och bortom oss själva. Du möter ett nytt sätt att se strukturer, och då inser du att vi inte vet något om den ordning som livet vill ta oss till. Livet har alltid en struktur! Detta program gör underverk i ditt personliga och professionella liv. Du får mer kraft i det du redan gör eller kommer att öppna för. Du öppnar för din inre visdom. Visdom växer alltid från dina steg i din personliga växt. När vi väljer den vägen är själen vår viktigaste samarbetspartner, och då lyssnar vi. Det är från vår själ vi lyssnar på andras själar, gruppers själar och hela samhällens själar. Då vet vi också mer om vad ansvarighet, nödvändighet, värdighet, angelägenhet, respektfullhet och tacksamhet är, i nuets kraft.

Gruppen

Gruppen har en avgörande beydelse! Det är aldrig en slump vilka som kommer till en grupp. Gruppen är där före dess medlemmar med den själ som väntar på medlemmarnas, gruppens och kollektivets transformation. Vi arbetar just nu med små grupper om 6–8 personer för att ge utrymme för denna transformation till en större helhet. En grupp om året!  Vad framtiden visar vet vi ej! Kanske expanderar vi grupperna eller så kommer flera grupper verka parallellt. du går i lära hos dig själv under ett år. 

Att gå i lära

När vi går i lära innebär det att vi går i lära hos oss själva. Vi är alla våra egna läromästare. När du möter en läromästare vet du att den personen känner sin inre läromästare som är mästare över livet. Han eller hon öppnar för mysticismen och det magiska i livet. Om du möter en sådan person får du aldrig råd eller hjälp, den personen pushar dig bara till din egen läromästare. Då vet du vad det innebär att gå i lära hos dig själv. Ibland i livet behöver vi en liten push tills vi börjar att följa livet som hela tiden pushar oss till nya utmaningar. Att för en tid komma i lära innebär att vi lär oss att från vår inre läromästare öppna för andra.

Att gå i lära är att spegla sig i andras berättelser och hur de har helat sig själva och kommit till det de ska bidra med i världen. Att gå i lära är att öppna för gruppens själ som vill visa dig ditt nästa steg. När det är färdigt är det färdigt och ditt space öppnas. Vi kan säga att du för en kort tid överlämnar dig till energin som hålls av ”Space in between”. När arbetet är färdigt har du öppnat än mer av ditt space, vad du nu väljer att kalla detta, och kan bidra i världen från den platsen. Det är alltså meningen att du ska verka från ditt space och ur det växer ett koncept. Vi är inte längre här att verka från andra människors koncept. Då blir vi bara kopior av andra. Du tar vad du behöver och så skapar du det som kommer från din historia och ditt syfte/livsuppgift. Därifrån går du vidare till nya utmaningar att möta i livet! Vackrare än så kan livet inte vara! 

 

Du kommer att:

  • lära dig om tillit och tillitscirkelns magiska kraft och lära dig att samskapa med livet.
  • öppna för att livet verkar i många dimensioner samtidigt och att det personliga både är intrapersonellt, interpersonellt och transpersonellt i mötet med den universella viljan.
  • utforska och fördjupa din kunskap om din livsstruktur för att öppna för det som väntar på att bli levt.
  • lära dig mer om den själsliga och transpersonella psykologin, som skiljer sig från den mentala och emotionella psykologin.
  • lära dig om systemiskt tillvägagångssätt och gå djupare in i kunskapen om olika system; kroppen, familjen, gruppen, samhället och den kollektiva nivån. Naturen som system håller livet, den gåvan är större än vad vi någonsin kan föreställa oss. 
  • lära dig att öppna dina systemiska ögon, genom att se allt som system, från mikro- till makroperspektiv.
  • lära dig om de systemiska och andliga lagarna som styr allt bortom vad vi alltid kan förstå.
  • möta dig själv och andra i ett expanderat medvetande för att följa din egen väg och ditt syfte.
  • lära dig hur du öppnar för att lösa upp blockeringar och expandera den du är.
  • få en ökad förståelse för överlevnadsstrategier, normer och mönster som vi skapar, och hur kroppen och själen samspelar för att förändra ditt liv.
  • lära dig om trauma och att de både har en skyddande och lösgörande möjlighet i relation till dina upplevelser.
  • lära dig hur du kan nå kärnan för att få en större klarhet i hur du lever ditt liv och hur det gynnar eller motverkar ditt nästa steg.
  • lära dig att använda kroppen som ditt redskap i mötet med andra.
  • lära dig att överlämna dig till gruppens inre liv och hur grupper kan ta oss snabbare till vår angelägenhet.    
  • lära dig att se energi, hur du kan förhålla dig till energi och kraft bortom orden och tillsammans med orden. 
  • bli mer och mer din egen auktoritet och utveckla ditt förhållningssätt till livet. Det är ingen slump hur du har levt ditt liv, vem du har mött och vad du har gjort. Det tar dig på din resa i detta liv. 
  • lära dig att se människors angelägenheter och vad de kan bidra med till livet och samhället.
  • lära dig att tala själens språk och på så sätt öppna andra människors ögon för sitt bidrag till livet.
  • få verktyg som du kan använda i det du redan gör eller utveckla nya arbetssätt och modeller. Kanske väntar en vision på dig.  Vi äger inte visioner, de äger dig. Ur den kan ett koncept öppnas!  

Jag som kommer att följa dig under detta år heter Marie Fridolf

Jag som kommer att följa dig under detta år heter Marie Fridolf

DSC_1044

Meningen och passionen i det jag gör är att öppna för att flera ska bidra till livets och samhällets förändring in i det nya paradigmet. Jag kan bara göra min lilla bit och jag kan stödja andra till sin. Det gör jag, genom att de blir sin egen auktoritet till sin livsuppgift. Jag kan sedan bara stanna utanför den dörr som de som följer mig öppnar, för att de i den vetskapen ska kunna stanna i sin kropp. Först måste vi alla hitta hem till vår kärna, för första gången. Jag blev, och många med mig, så förundrad och förvånad när kärnan öppnades. Det var verkligen inte som jag trodde. Jag har också erfarenhet av att sitta fast och tagit mig ur i två komplex som också finns i min familj och i det samhälle jag lever. Här har jag idag min visdom. 

Röster om programmet

Röster om programmet

Jag behövde programmet för att börja gå min egen väg i livet. Det hjälpte mig att expandera till nya platser i mig som jag inte anade fanns, men som väntade på mig. Hela året var som en resa där jag fick utforska många aspekter av livet och där allt fick vara med, både gott och ont, ljus och mörker. Det var så oerhört befriande. Det var stundvis väldigt utmanande men jag trotsade min rädsla och mina motstånd gång på gång för att jag kände att det fanns något som höll mig, något som vägledde mig. Hela jag expanderade och växte på ett sätt som jag aldrig hade kunnat göra på egen hand. För detta är jag innerligt tacksam.

Annika Fjällborg

Effekten av programmet syns i hela mitt liv. Jag känner mig starkare, modigare, mer kreativ, mer fri och programmet har inspirerat och utmanat till förändringssteg både privat och i yrkeslivet. Steg som jag har längtat efter men som jag inte vetat hur jag ska ta. Medvetenheten om mina mönster, hur de styr och påverkar i mötet med andra har ökat och när jag ser vad som sker kan jag med större klarhet förhålla mig till det. I en metaprocess har programmets delar om gemenskap och samarbete tagit mig ännu ett varv i evolutionens cirkel där allt handlar om behovet av att få höra till, vara kapabel och bli omtyckt. Att fysiskt uppleva och förstå vad som karakteriserar samarbete i spirande uppåtspiral och vad som subtilt infinner sig och vränger riktningen till konkurrensens neråtspiral, är enormt häftigt. Det gav en ny dimension till ansvarstagande!

Emma Rosqvist

Att gå i lära hos Marie är att lära dig släppa taget. Året till systemisk ledarcoach har gjort mig trygg i att jag inte bara har mycket kunskap och erfarenhet, utan stärkt mig i att hitta min egen metod sprungen ur min historia Jag har inte lärt mig att följa någon mall, jag har lärt mig att följa livet. Kunskapen finns i min kropp och den är alltid med mig, Allt är som det ska.

Sara Nyström

När pandemin slog till blev jag av med alla mina uppdrag för våren och sommaren 2020. Jag läste då om Marie Fridolfs Zoom kurs "Ledarskap från mellanrummet" och anmälde mig så fort jag kunde. Det var en stimulerande kurs och jag kände mig berikad av den. När den tog slut bad jag att få vara med på det ettåriga utvecklingsprogrammet som Marie redan startat i Systematiskt ledarskap. Det gör jag med stor entusiasm utan att riktigt veta vart den ska leda mig. Det enda jag kan säga så här långt är att jag upplever att vår grupp öppnar nya rum i mitt inre och att jag känner att livet blivit mer färgstarkt. Det stora temat för mig just nu är kunna leva i denna märkliga tid som innebär så stora förändringar för oss alla. Närvarande i min egen tid, i min egen berättelse, i världen och i det gudomliga önskar jag vara.

Marika Lagercrantz

Jag kunde aldrig ana hur stor påverkan detta utvecklingsprogram skulle ha för mig och ledandet av mitt egna liv. Att genom en nära grupp kunna hitta svaren till så mycket av hela mig och till oss alla. Att allt finns i mig med hjälp av de människor som möts och lär av varandra. Jag känner tacksamhet och stor kärlek till att ha fått möjlighet att delta, utveckla mig och se andra utvecklas. Det är så vackert.

Malin Algotsson

När längtan att avslöja dig själv blir större än allt annat. Trött av att bli spelad av roller på väg till att välja när du spelar rollerna. Att finna den som vågat se dit där få velat titta och dit du absolut inte vill se och då upptäcka att du inte blir dömd. Att ha någon som använder hela sitt register av kunskap, som en solfjäder av redskap som kan möta allt i dig som är redo att stiga fram, både från ljus och mörker, för att hon själv vågat gå dit i sig själv. När längtan efter dig till sist tar dig till platsen, läraren, gruppen där du bit för bit kan ta hem dig själv. Tänk att allt du egentligen flytt och varit rädd för, var dig själv, din själ, ditt liv. Gåvan att få vara med när andra tar hem sig själv och glädjas för du inser att det gagnar oss alla och allt när vi alla är här. Att tro på andra, se dem växa, se deras frihet. Livet blev så mycket större.

Malin Nauchman

Kärleken till livet och rädslan som stod emellan mig och livet tog mig till den ettåriga utbildningen. Det året förändrade min världsbild och jag vågade äntligen säga JA till Livet. Utbildningen fick mig att komma i kontakt med, och in i min egen kropp för att förstå vad kontakt är. Och insikten att, om vi inte har kontakt med oss själva, har vi inte heller någon genuin kontakt med någon annan heller, utan fortsätter att leva i dualitetens och separationens värld. Innan ”levde” jag i huvudet och trodde jag kunde tänka ut allt, men detta var inte att leva, bara att överleva. För att uppleva och känna genuin glädje och kärlek, och allt annat, behövde jag ”flytta in” i min egen kropp och låta själen få sin boning. Jag kan egentligen inte sätta ord på vad utbildningen betytt för mig, för det måste upplevas. Att få kontakt med sin egen kropp och sin inre kropp förändrar livet. Till att ”se” på livet på ett nytt sätt, att livet är en gåva, att livet är det som pågår Här Och Nu, inte igår och inte imorgon, utan i det innevarande ögonblicket. Att upptäcka och leva livets paradoxer. Att känna livsenergin vibrera, och släppa rädslan för vad andra ska tycka, är frihet, i kärlek och glädje!

Katarina Falk

Jag har nu läst hälften av året till Systemisk ledarcoach och känner en stor tacksamhet att få vara det av någonting större, där gruppen tillsammans visar vägen för vad som behöver visa sig för livet. Den personliga resan och utvecklandet har fått stor genomslagskraft och jag känner mig friare, lättare och mer närvarande i mig själv än jag någonsin gjort, vilket också leder till mer ringar på vattnet. Framförallt att helheten är viktigare än delarna, samt att själens resa är unik och att den för varje person tar olika takt, är något jag bär med mig i mitt hjärta.

Samuel Lundback

En fantastisk lära som tog mig till personlig och andlig utveckling i samklang med livet, där transformation knackade på dörren flera gånger under detta år. Jag känner mig starkt guidad in i detta läkande år med gruppen i fokus. Vad som skulle komma att visa sig för mig var till en början gömt under ett starkt överlevnadssystem (försvar), som höll tillbaka delar av mig som därav stoppade min resa framåt. Att jag skulle ha levt i 25 år i en total illusion av vem jag var, öppnade upp för gränssättning och tillit till mig själv, gruppen och livet. Min sanning kom smygande och detta bidrog till att jag kunde börja lyssna på min själ. Min längtan efter mitt bidrag till mänskligheten är nu inte långt borta. Kärlekskrigaren har hittat hem, dit den alltid visste att den skulle få leva i ett med allt.

Johanna Hansson

Detta är ett utvecklingsprogram som berör och utvecklar dig på många nivåer. Teori-visdom-erfarenhet blandas med praktiska övningar där gruppens energipåverkan hjälper dig att få kontakt med olika delar/dimensioner av dig själv. Samtidigt som du läker och öppnar för att allt är möjligt förstår du också på en djup nivå att vi alla och allt är ett och hänger ihop. En tillit till livet och den resa som är din. Att våga släppa taget och följa det som visar sig utan att värdera och döma. Agera utifrån själ/hjärta i stället för mind/ego. Utbildningen har hittills motsvarat långt mer än jag kunde föreställa mig.

Eva Remmert

Jag har gått det ettåriga utvecklingsprogrammet till systemisk ledarcoach. Det var ett år av transformation som ledde till att jag tog steget till att bli en helt fri människa. Transformation till frihet sker i närvaro av nuet. Vi skapar våra egna begränsningar genom att vi identifierar oss med dem. Och vi använder vår historia till att bekräfta vår identitet. Genom att helt överlämna oss till livet och nuet så sker transformation utan att vi behöver prestera. Att släppa prestation och att inse att livet väntade på mig har varit det svåraste i min process, och det mest naturliga kan man känna i efterhand. Allt ger dig en möjlighet att förstå livet på ett helt nytt sätt. Jag rekommenderar varmt detta år för dig som har tidigare arbetat med dig själv och är redo för att komma hem till hjärtat.

Josefin Hultberg

Hela livet har jag letat efter min sanna essens. Jag har aldrig slutat leta och vet nu att allting finns där inom mig. Maries koncept med “space in between” och utvecklingsprogrammet till systematisk ledarcoach hjälper mig att vandra min väg i tillit. Jag har hittat min inre visa kvinna som leder mig hem. Jag har kraftkällan inom mig.

Kajsa Olsson

Jag har tagit mig igenom starka processer på olika sätt. Jag öppnade dörren till mörkret, vilket krävde mycket mod i mig. Det har varit värt varje steg. Min kropp har blivit av med mycket rädslor och blockeringar. Jag är idag mycket mera öppen och vågar leva mera. Jag känner respekt för min och andras väg. Jag är bättre socialarbetare och har mera att ge. Det har varit bortom ord att delta och mötas emellan kropp och själ. Jag värdesätter livet och har blivit mer människa.

Katharina Holm

Det ettåriga utvecklingsprogrammet är så här långt magisk, men det är helt omöjligt för mig att förklara det vi gör och hur det blir så bra som det blir. Att utan samtal och utan att berätta om sina sår och samtidigt bli läkt är svårt att förklara, och ändå så träffsäkert om min barndom, min valda väg och om mina utmaningar. Att se och arbeta med energierna är en förmåga som jag hoppas få utveckla mer under det här året. Gemenskapen i gruppen är innerlig och nära och detta nästan utan ord. Fantastiskt.

Ingela Jämtander

"Jag har personligen mött mer och mer av min, min familjs och samhällets potential och överlevnadsstrategier. Jag har i hela mitt yrkesliv arbetet med grupper, organisationer, samhället och är nu redo att överlämna mig till den vision om empatiska själars del i livet just nu och den "strukur" som de kan bidra med."

Marie Fridolf

"Jag har personligen mött mer och mer av min, min familjs och samhällets potential och överlevnadsstrategier. Jag har i hela mitt yrkesliv arbetet med grupper, organisationer, samhället och är nu redo att överlämna mig till den vision om empatiska själars del i livet just nu och den "strukur" som de kan bidra med."

Marie Fridolf