Systemisk ledarskapande

- ett nytt ettårigt program med en påbyggnad till systemisk ledarcoach©

Systemisk ledarskapande

- ett nytt ettårigt program med en påbyggnad till systemisk ledarcoach©.

Nu startar det ettåriga utvecklingsprogrammet för sjunde gången. Är du en av dem som vill öppna för det du är här för att bidra med i världen?

Nu startar det ettåriga utvecklingsprogrammet för sjätte gången. Är du en av dem som vill öppna för det du är här för att bidra med i världen?

Välkommen Du som vill öppna ditt hjärta för dig själv, människor och allt levande. Ett helt nytt sätt att skydda ditt hjärta är då möjligt. Det är vad samhället behöver just nu! Du få ett år på dig av din dyrbara tid, för att öppna för mer av den du är i ditt ursprung, för att närma dig din livsuppgift. Empatiska själar vet allt om att välja livet, och det som de är här för i denna tid. De tvekar inte, även om det de ställs inför tar dem till smärta, förvirring och brist på kontroll.

Detta är ett program som ständigt är under utveckling. Nya delar tar form och öppnar för helheten. Den grupp som kommer samman har en själ som öppnar för något nytt till världen. Du lär dig om systemiskt ledarskap, att leda från mellanrummet, att se trauma också som en gåva, hur gruppens själ tar var och en till en större helhet och energiarbete i en ny skepnad. Under ett års tid ”lånar du space” för att öppna för din egen inre läromästare och det space som väntar på dig. Programmet innebär att vi tar oss ur den överlevnadsstruktur som styrt vårt liv hittills. En ny personlighet väntar på att bli levd för att du ska närma dig den du är i ditt ursprung. Varje ny personlighet, tar dig närmare ditt ursprung och din angelägenhet, ditt bidrag till världen. Så fort vi har en strategi i livet så är vi i vår överlevnadsstruktur, den som fått oss att överleva men som egentligen inte är den vi är. Programmet skapar transformation, till personlig och själslig växt i samspråk med din inre läromästare.

Programmet har fokus på systemiskt ledarskap på individuell, grupp, samhälls och kollektiv nivå. Vi arbetar både inom oss själva, mellan oss själva och bortom oss själva. Du möter ett nytt sätt att se strukturer, och då inser du att vi inte vet något om den ordning som livet vill ta oss till. Livet har alltid en struktur! Detta program gör underverk i ditt personliga och professionella liv. Du får mer kraft i det du redan gör eller kommer att öppna för. Du öppnar för din inre visdom. Visdom växer alltid från dina steg i din personliga växt. När vi väljer den vägen är själen vår viktigaste samarbetspartner, och då lyssnar vi. Det är från vår själ vi lyssnar på andras själar, gruppers själar och hela samhällens själar. Då vet vi också mer om vad ansvarighet, nödvändighet, värdighet, angelägenhet, respektfullhet och tacksamhet är, i nuets kraft.

Gruppen

Gruppen har en avgörande beydelse! Det är aldrig en slump vilka som kommer till en grupp. Gruppen är där före dess medlemmar med den själ som väntar på medlemmarnas, gruppens och kollektivets transformation. Vi arbetar just nu med små grupper om 6–8 personer för att ge utrymme för denna transformation till en större helhet. En grupp om året!  Vad framtiden visar vet vi ej! Kanske expanderar vi grupperna eller så kommer flera grupper verka parallellt. du går i lära hos dig själv under ett år. 

Att gå i lära för att öppna ditt fält

När vi går i lära innebär det att vi går i lära hos oss själva. Vi är alla våra egna läromästare. När du möter en läromästare vet du att den personen känner sin inre läromästare som är mästare över livet. Han eller hon öppnar för mysticismen och det magiska i livet. Om du möter en sådan person får du aldrig råd eller hjälp, den personen pushar dig bara till din egen läromästare. Då vet du vad det innebär att gå i lära hos dig själv. Ibland i livet behöver vi en liten push tills vi börjar att följa livet som hela tiden pushar oss till nya utmaningar. Att för en tid komma i lära innebär att vi lär oss att från vår inre läromästare öppna för andra.

Att gå i lära är att spegla sig i andras berättelser och hur de har helat sig själva och kommit till det de ska bidra med i världen. Att gå i lära är att öppna för gruppens själ som vill visa dig ditt nästa steg. När det är färdigt är det färdigt och ditt space öppnas. Vi kan säga att du för en kort tid överlämnar dig till energin som hålls av ”Space in between”. När arbetet är färdigt har du öppnat än mer av ditt space, vad du nu väljer att kalla detta, och kan bidra i världen från den platsen. Det är alltså meningen att du ska verka från ditt space och ur det växer ett koncept. Vi är inte längre här att verka från andra människors koncept. Då blir vi bara kopior av andra. Du tar vad du behöver och så skapar du det som kommer från din historia och ditt syfte/livsuppgift. Därifrån går du vidare till nya utmaningar att möta i livet! Vackrare än så kan livet inte vara!