Emptiska själar kommer hem

Emptiska själar kommer hem

Du ser dem i deras passion till livet och i deras livsenergi.

Många av oss är inte ens medvetna om vår helande kraft till livet. Omedvetet har vi en gång skrivit ett kontrakt med oss själva att inte ge upp livet, hur svårt det än har varit. 

Det driver oss framåt i ett sökande, parallellt med en personlig växt. I denna tid just nu behöver världen dessa själar mer än någonsin. Detta vet de empatiska själarna, djupt därinne. Det är därför de är här. De har valt att vara här just nu, i denna tid, för att kunna bidra till mänskligheten. De kan inte följa någon annan, de följer sig själva och är fria i detta på den väg de vandrar. Empatiska själar är födda med en stor intuition, även om de inte alltid litar på den. En sak har de mer gemensamt: en traumatisk barndom. 

De har ända sedan de var barn vetat att vägen är en annan för dem, en väg som är totalt annorlunda än den som tidigt i livet stakades ut för dem. Den väg som väntar är den de en gång valde när de skrev sitt livskontrakt. Det betyder också att deras historia är en gåva. De lärde sig tidigt att förlora allt, precis så som de kom att göra också senare i livet. Det betyder att de förlorar allt vad de skapat sig att vara för att bli den de är. Resan dit öppnar för att de gång på gång kan skriva om sitt livskontrakt, tills den dag de inte har något längre. Det är nu de är tillgängliga för livet, vad som än kommer i deras väg! Den resan, till en väg utan livskontrakt, har inget med ålder att göra. En del är där som 30 åring och för andra tar det 60 och kanske till och med 80 år. Oavsett ålder så ärar vi dem alla. De har ett annat kontrakt som väntar, det som de skriver med livet. Denna gång handlar det om deras syfte och livsuppgift. Ja, vad de ska bidra med till livet. Det kontraktet har det större perspektivet och är inte längre ”personligt”.  

"Empatiska själar lär sig om sanning och den är inte kompromissbar. En kompromiss förändrar inte världen, men det gör ett samskapande i mötet mellan olika sanningar"