Betydelsen

Betydelsen

Vi ändrar hela tiden perspektiv

Visdom i oss människor öppnas i stunder när vi ändrar perspektiv, får nya insikter och Aha-upplevelser. Då är vi nära oss själva och andra. I dessa stunder är vi ett med vårt syfte och vår livsuppgift. Vi behöver lära oss att inte värdera det som sker, utan bara vänta. Allt bara är!

Vägarna är många att komma till den vi är i vårt ursprung. För oss empatiska själar finns bara en väg; att öppna för att själen ska kunna växa ned i kroppen. En empatisk själ har tidigt i livet skapat starka försvar som ofta skapat en hård yta men bakom det skalet är de mycket mjuka. Vi har en mjukhet som vi behövt skydda för att klara av att leva i samhället och i den familj vi växt upp i. Resan hem öppnar en sårbarhet och skörhet, men framförallt ett stort mod. En viktig del i vår resa är att öppna för att världen också är ond och grym, då kan vi göra oss av med alla illusioner om hur allt bör vara och acceptera allt som det är. Det är så vi lär oss att leva värderingsfritt. Vår gåva från tidigt ålder är ett vi ser sanningen direkt, men har under lång tid fått blunda för den.

Personlig växt behöver gå hand i hand med andlig växt

När människors personlighet expanderar till ny form, för att bidra till livet, är det det vackraste vi kan uppleva. Det öppnar för den gudomliga kärleken. När det sker inser vi att den smärta vi haft är värd dessa nya steg. Det är den resan som kan ge oss inre frid och nåd. Det gör livet magiskt och öppnar livets mysterium. Vi kan aldrig veta hur det går till när kroppen expanderar till ny form. 

När vi förstår att vår själ har valt just den kropp, just den familj och just det land som vi bor i för att växa börjar själens resa hem, som för empatiska själar är mycket smärtsam. När ursprungsfamiljen återigen blir vår grupp, oavsett vad som har hänt i barndomen, har vi taget ett stort steg i vår visdom som den människa vi är. När vi väljer den vägen vet vi också att i en grupp så har alla lika värde. Vi har bara olika vägar att gå för att komma till vår livsuppgift. Ingen är ledare! 

Vi är våra egna mästare som de empatiska själar vi är. 

MarieFridolf-spacetags

""En resa i ditt inre, då vaknar den sårade själen och kan öppna för sanningen. Det är inte alltid som du tror, för livets källa öppnar både ljus och mörker. Allt kommer då som det ska bortom alla illusioner, om du har modet att överlämna dig." Marie Fridolf

"En resa i ditt inre, då vaknar den sårade själen och kan öppna för sanningen. Det är inte alltid som du tror, för livets källa öppnar både ljus och mörker. Allt kommer då som det ska bortom alla illusioner, om du har modet att överlämna dig."

Marie Fridolf