Sara Nyström

I livets enkelhet sker allt

Jag började mitt liv som medlare. Tidigt sökte jag mig till vården för att sedan utbilda mig till friskvårdsterapeut. Det öppnade upp för Rosenmetoden och 3 år i Psykosyntes. Parallellt arbetade jag inom vård och omsorg. Det blev till sist för mycket och jag insåg att jag behövde leva livet från mig själv. Jag skalade av lager på lager för att komma närmare mig själv. Allt detta öppnade för den ettåriga utbildningen om systemiskt ledarskap, trauma och energiarbete.  Jag lärde mig om psykologin i samhället och i grupper och det gav mig ett större helhetsperspektiv. Allt detta har gjort mig mera hel och tillfreds. Jag är idag systemisk ledarcoach och använder kroppen som mitt främsta redskap. Den är full av svar om jag litar på den och det gör jag!

”Hon ler mot mig och vi sätter oss ned! Jag ler mot henne och vi vet båda att detta leende är äkta! Så äkta var det från första dagen jag mötte Sara. Hon har den djup förmågan att se allt bortom masker, teorier och modeller. Galenskap skapas ur teorier och modeller för att vi människor ska passa in i en norm, ja så ser jag det! Egentligen är vi alla lite galna, om vi vågar gå utanför normen. Vad Sara anser får du fråga henne om. Hon tar dig i dansens virvlar. Där finns inga modeller om en människas psyke och hennes förmågor, där lär hon dig att följa och överlämna dig. Jag är djupt tacksam att nu kunna rekommendera henne till dig som vill lära dig mer om förmågan att från kroppen följa livet och överlämna dig till det som är.” Marie Fridolf    

Du når Sara på: sara.ny.76@hotmail.com