Ingela Jämtander

Jag har alltid haft lätt för att få förtroende och mitt intresse för andra människor har öppnat för mångas livshistorier. I arbetet som personalvetare har det också varit en tillgång. I grunden är jag entreprenör och vill utmana mig själv och utvecklas (ibland lite väl mycket). Jag är stolt, glad och tacksam över de val jag gjort i arbetslivet och skulle inte välja annat idag om jag fick chansen. Varje dag måste man vara sitt bästa jag. Att vara entreprenör och ibland utan uppdrag har utvecklat både mitt djup och mitt självförtroende. Jag har deltagit  i flera nätverk som gett mig värdefulla kontakter men framförallt vänner för livet. Jag har jobbmässigt nått mina livs mål och kan mycket väl tänka mig att arbeta med annat men ändå som jag ser det idag inom området arbetsliv, (i eller utanför) ledarskap, coaching utifrån förtroende och med värme. Ser fram emot vilka nya vägar som ska öppna sig för mig.

Livet handlar om att våga välja om

Jag är personalvetare och HR konsult, Jag utgår från egen firma sedan fem år. Jag stöttar företag med rekrytering, arbetsrätt, förhandling, avtalstolkning, lönekartläggning, lönerevision, psykosocial arbetsmiljö, disciplinfrågor, rehabilitering, svåra samtal och avslut. Mest stöttar och coachar jag cheferna i deras sätt att lösa sina personalfrågor. Just nu är jag ledig för att ta nytt uppdrag.

”Där står hon bara en dag, hon som litar på det som kommer i hennes väg utan att tveka. Hon tillhör dem som mycket tidigt i livet fick välja om. Den som gör det vet vad det innebär att öppna för livets dolda språk. Det är själen och sanningens språk som så många av oss människor behövt gömma långt därinne. Ingela ser sanningen bortom en annan människas sätt att beskriva den. Det dolda språket är en del av hennes väg att möta dig. Hon har stor respekt till att livet är precis som det är i den stund hon möter dig. I vördnad går hon vid din sida när du öppnar lager på lager av vem du är.  Hon vet allt om att välja om när livet pockar på. Hon får livet i sin skiraste form att spira, utan dömande eller värderande. ” Marie Fridolf

Du når Ingela på: www.jamtanderhr.se och ingela@jamtanderhr.se