Berättelsens tid är nu

Berättelsens tid är nu

En berättelse är helande då den öppna andra perspektiv.

Världen väntar inte på berättelser om vad som hänt oss, utan på dem som berättar hur de har tagit igenom. Det är den nya tidens transformation. Berättelsen kommer då före. När du följer din väg, ditt liv och ärar den själ du har kommit hit för att vara, då vet du att livet väntar på din berättelse. 

Läromästaren har just den förmågan att berätta en berättelse från sitt liv i exakt rätt ögonblick. En läromästare ser helheten, och väljer alltid helheten vad som än händer. Livet och världen väntar på dessa berättelser om hur människan har tagit sig ut ur sitt ”fängelse” som de en gång skapade för sig själva. När den största projektionen hämtas hem är vi våra egna inre föräldrar och låter våra inre barn växa upp. En smärtsam process och ett hårt arbete som belönas av livet. Det är ur den resan vi har vår visdom och våra berättelser. 

När vi tar emot andra enskilt eller i grupp har dessa berättelser sin plats. Vi behöver då vara jämbördiga, vilket innebär att vi båda lär och gör det transparant. Om vi istället skapar en situation där vi är för mer än den som kommer till oss, sker inget helande på djupet. Tiden med lärare och elev, föräldrar och barn, ledare och medarbetare är förbi. Nu kommer sakta en ny tid.   

”Världen och jorden är under stor transformation, så också våra berättelser. Det som en gångs skrevs är inte längre givet. Nya berättelser kommer att se dagens ljus i det nya paradigmet. Om dem vet vi inget, mer än att historien kommer att ändras och få helt nya perspektiv.” Marie Fridolf